Uslovi korištenja

Pristupom na sportam.info, saglasni ste da budete obavezani uslovima korištenja ove web stranice, svim važećim zakonima i propisima, i saglasni ste da ste odgovorni za poštivanje važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, slobodni ste da ne pristupate i ne koristite ovu web stranicu.

Korištenje sadržaja

Naglašavamo da su slike, video klipovi kao i ostali materijal (u daljem tekstu sadržaj) koji se nalazi na web stranici sportam.info, sadržaj koji ne mora direktno da pripada vlasništvu sportam.info.

Dijelovi sadržaja mogu biti preuzeti sa drugih stranica kao trećeg lica i kao takvi su u posjedu njihovih cijenjenih vlasnika. Web stranica sportam.info ih samo dijeli i promoviše i za takve sadržaje, sportam.info će obavezno naglasiti izvor sadržaja. Za bilo kakvu dalju komercijalnu upotrebu tih sadržaja molimo Vas da kontaktirate vlasnike sadržaja.

Svaki korisnik slobodan je da online koristi sadržaj na sportam.info. To podrazumijeva da je korisnik slobodan da se informiše i dijeli svoje mišljenje sa ostalim korisnicima uz ograničenje koje se odnosi na sljedeće zabrane:

  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način,
  • objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima,
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica,
  • postavljanje komentara koji sadrže uvrede, prijetnje, psovke, pornografiju, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti,
  • svi oblici nacionalne, rasne, vjerske, seksualne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije i
  • upotreba korisničkih imena koja su vulgarna, uvredljiva ili su usmjerena protiv neke osobe ili grupe,

Odricanje od odgovornosti

Portal sportam.info sе trudi da sadržaj na web stranici uvijek bude pouzdan, tačan i ažuran, ali uprkos svemu, za neke materijale (posebno za one od trećih lica) ne može direktno garantovati. Materijali na sportam.info su dati “onakvi kakvi jesu”. Web stranica sportam.info ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi tačnosti sadržaja, tačnosti sportskih rezultata, ili pouzdanosti upotrebe materijala na svojoj web stranici ili materijala povezanih sa ovom web stranicom, kao ni ostalih web stranica na koje sportam.info linkuje. Dalje, sportam.info ne garantuje da su materijali potpuni ili ažurni. Također, sportam.info može da izmjeni materijale koji se nalaze na web stranici u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Linkovi

Web stranica sportam.info nije u mogućnosti da u svakom trenutku pregleda sve web stranice povezane putem linka sa svojom web stranicom i nije odgovorna za sadržaj bilo koje tako povezane stranice. Ne podrazumijeva se odobrenje od sportam.info za prikazivanje bilo kojeg od takvih linkova. Korištenje bilo koje tako povezane stranice je na korisnikovu vlastitu odgovornost.

Izmjene Uslova korištenja

sportam.info može revidirati ove Uslove korišćenja na web stranici u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Korištenjem ove stranice pristajete da budete obavezani na tada aktuelnu verziju ovih Uslova korišćenja.